ČLANARINA IN LETNI PLAN DELA ZA 2009

UO MK Novo mesto je na sestankih v mesecu januarju in februarju, med drugim sprejel tudi sklep o višini članarine za 2009. Le-ta za člane znaša 30 €, za nove člane pa skupaj z pristopnino in skladno s statutom MK – 60 €. Včlanitev družinskega člana -sopotnika znaša 30€ in se pri tem ne upošteva pristopnina. Poleg tega je bil sprejet tudi letni plan, ter sklep o nabavi materialnih sredstev. Podatki so objavljeni v LP, ki je tudi že objavljen na tej strani.