NOVA TOČKA ZBIRANJA IN PLAČILO ČLANARINE

UO MK Novo mesto je sprejel odločitev o spremembi točke nedeljskega zbiranja. Gre za realizacijo sklepov in hkrati približevanja sorazmerne oddaljenosti članov našega MK. Nova točka zbiranja je gostilna pri Jovotu ( bivši Domen) v Dol. Kronovem in sicer standardno-nedelje ob 10.00 uri, kjer se lahko plača tudi članarina ( 25 € ). Dodatna obvestila so bila posredovana tudi po e-pošti.