UČNA DELAVNICA – NUDENJE PROVE POMOČI MOTORISTU IN KRVODAJALSKA AKCIJA 11.10.2008

Vzpostavljen je bil kontakt s predstavnico območnega združenja rdečega križa, ki v sklopu vaje zaščite in reševanja v Novem mestu, organizira tudi učno delavnico nudenja prve pomoči ponesrečencu-motoristu. Delavnica je namenjena predvsem motoristom in sicer osnove nudenja pomoči na kraju, ter postopki oz. snemanje motoristične čelade. Večji dogodek z zaprtjem glavnega trga ( več simulacij nezgod in prometnih nesreč z reševanjem) bo dne 11.10.2008. Glede na to, da je ena izmed delavnic posvečena predvsem motoristom ( torej nam ) je priporočljiva udeležba in s tem pridobitev ( ali osvežitev ) znanja pri nesrečah. Število ni omejeno. O dogodku lahko obvestite tudi motoriste drugih klubov ali ,, solo riderje ,, saj gre za osnovni namen pravočasne, pravilne in učinkovite prve pomoči ki jo lahko prejmemo ali nudimo.
REALIZACIJA:
Mala udeležba, drugače pa poučno in koristno. Tudi fotografije