ZBOR DRUŠTVA IN OTVORITVENA VOŽNJA 22.04.2012

Dne 22.04.2012 se izvede zbor društva MK Novo mesto in otvoritvena vožnja s kosilom. Vabila s prilogami so Vam bila že posredovana po e-pošti. V primeru slabega vremena, se zbor društva izvede v vsakem primeru, otvoritvena vožnja pa prestavi.SLIKE