Ob izgubi mojega dragega partnerja in člana MK NM, Božota Omerzu, se zahvaljujem vsem članom MK NM in prijateljem za izrečena sožalja, cvetje, sveče, denarno in vso ostalo pomoč. Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Hvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoča Katarina in Žiga